בשלב זה אנו מעוניינים לקלוט לשורותינו: 
המשרות מוצעות לנשים וגברים כאחד

** נכון לפרק זמן ניתן לשלוח קורות חיים למשרות מחסנאים, מלקטים, נהגים, פקיד/ת מלאי וכיו"ב.

לפנייה והגשת קורות חיים נא לפנות למייל:

shiranb@orshar.co.il
או
לפקס מספר: 153-54-2693006
למשרד: 08-8516035

במידה ונמצא אתכם מתאימים נזמן אתכם לראיון.
 
* הפנייה מתאימה לנשים וגברים כאחד