מהו מחסן ערובה / בונדד


מדובר באזור או מתחם מאובטח אשר מפוקח על ידי המכס, בו מאוחסנת סחורה החייבת בתשלום מיסי יבוא ומע"מ, על מנת לפטור את הסחורה מתשלום מוקדם. התשלום למכס יתבצע כאשר הסחורה תשוחרר משטח האחסון לתצרוכת מקומית. מערכת ניהול זו, קיימת בכל המדינות המפותחות בעולם. אחסון סחורה במחסן הערובה הוא חלק בלתי נפרד משרשרת האספקה שאורשר מספקת ללקוחותיה כמכלול.


שירותי הבונדד באורשר כוללים

  • משיכת מכולות או מטענים חלקיים מהנמל
  • ריקון
  • מיון ומשטוח
  • אחסון
  • סילוק ליקויים
  • הפצה