מחלקת תיאום אספקה ושירות לקוחות

המחלקה מטפלת בתיאום אספקות לבתי לקוח ובתי עסק בכל רחבי הארץ בהיקף יומי של מאות לקוחות.

התיאום מתבצע באמצעות פלטפורמת מערכת המידע המקשרת בין הלקוח למחסן בצד השני וזו מפלחת את הנתונים הגאוגרפיים ומועדי ההפצה הנדרשים בהתאם למפורט בהזמנה ומנהלת מעקב מרגע עדכון ההזמנה לאספקה ועד אישור מסירה POD.

בהתאם לדרישת לקוחות אורשר, המחלקה מזדהה בפני לקוח הקצה כחברת ההפצה של הלקוח ומטפלת בכל הקשור למסירת המוצר/ים לרוכש.

לאחר ההפצה, כל תעודות המסירה נסרקות למערכת ונכנסות לארכיון תוך מתן גישה לצפייה ללקוחות החברה.

בנוסף מטפלת המחלקה בלוגיסטיקה לאחור בכל הקשור לאיסוף מוצרים פגומים, החלפת מוצרים ועוד.